องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 

ออนไลน์   0000001  คน
วันนี้         0000002  คน
สัปดาห์นี้   0000000  คน
เดือนนี้      0000014   คน
ปีนี้           0000730   คน
ทั้งหมด     0005991   คน
เริ่มใช่งาน 21 กุมภาพันธ์ 2564


  โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ...
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ องค์การบริหารส่...
  การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบีย...

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้