องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร 

นายสมทรง ช้างชนะ  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม


โทร.081-9949894นายอำนาจ คงสว่าง
นายสง แก้วจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
โทร.089-2040171

โทร.093-4457872
นายสรพงษ์ เกิดโภคาเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

โทร.086-1337611
นางสาวทศพร เดชรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
โทร 089-8039296