องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ติดต่อเรา


แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
ที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15190

เวลาทำการ 08.30 - 16.30น.
โทรศัพท์ 036-77608  โทรสาร 036-77609
สายด่วนนายก 081-9949864
สายด่วยปลัด อบต. 089-8039296
E-mail: admin@nasom.go.th , saraban-nasom@lgo.mail.go.th
WWW.nasom.go.th