องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
  ภาพถ่าย ลานกีฬา สนามกีฬา ในตำบลเพื่อใช้ในการแข่งขั...[วันที่ 2021-06-18][ผู้อ่าน 81]
 
  รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...[วันที่ 2021-06-04][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลุมปีสกิน ประจำปีง...[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 40]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานที่ทำการองค์การบริห...[วันที่ 2021-05-27][ผู้อ่าน 95]
 
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโร...[วันที่ 2021-05-27][ผู้อ่าน 137]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน[วันที่ 2021-05-13][ผู้อ่าน 76]
 
  กิจกรรมร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนพัฒน...[วันที่ 2021-05-13][ผู้อ่าน 127]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564[วันที่ 2021-05-13][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพผู้พิการ [วันที่ 2021-03-17][ผู้อ่าน 123]
 
  โครงการฝึกอบรม และดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพ...[วันที่ 2021-03-12][ผู้อ่าน 137]
 
   รณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID19)[วันที่ 2021-02-22][ผู้อ่าน 115]
 
  โครงการขยับกาย สไตล์นาโสม การออกกำลังกายเพื่อสุขภา...[วันที่ 2020-12-22][ผู้อ่าน 31]
 

หน้า 1|2|3