องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ [ 6 ธ.ค. 2566 ]2
2 คู่มือการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน [ 6 ธ.ค. 2566 ]2
3 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]18
4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบทบาทภารกิจของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม [ 4 ต.ค. 2566 ]22
5 ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]18
6 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]19
7 ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้แอปพลิเคชันแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติ [ 27 ก.ย. 2566 ]22
8 ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 ก.ย. 2566 ]20
9 ประกาศประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 ก.ย. 2566 ]19
10 ประกาศเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]39
11 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี [ 20 ก.พ. 2566 ]68
12 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน [ 23 ม.ค. 2566 ]40
13 ประกาศ เรื่อง สุจริต โปร่งใส อบต.นาโสม ใสสะอาด 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]36
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]28
15 รับสมัคนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ ๑๙ [ 28 ก.ย. 2565 ]29
16 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 26 ก.ย. 2565 ]77
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 16 ก.ย. 2565 ]73
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 12 ก.ย. 2565 ]80
19 กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฯ [ 15 ส.ค. 2565 ]66
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7