องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ [ 15 มิ.ย. 2564 ]3
2 ประกาศ การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ [ 8 มิ.ย. 2564 ]3
3 ประกาศจัดตั้ง อบต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี [ 9 มี.ค. 2564 ]3
4 เปิดรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 มี.ค. 2564 ]3
5 เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2564 ]3
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]3
7 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]3
8 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]3
9 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสตง. [ 19 ม.ค. 2564 ]3
10 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสตง. [ 14 ม.ค. 2564 ]3
11 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]3
12 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]3
13 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ปี 2563 ครั้งที่2/2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]4
14 ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของอบต.นาโสม [ 5 พ.ย. 2563 ]4
15 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ปี 2563 ครั้งที่1/2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]3
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]3
17 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 30 ต.ค. 2563 ]4
18 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]3
19 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 ต.ค. 2563 ]3
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 ต.ค. 2563 ]3
 
หน้า 1|2|3