องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจัดตั้ง อบต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี [ 9 มี.ค. 2564 ]9
2 เปิดรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 มี.ค. 2564 ]9
3 เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2564 ]7
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]12
5 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]9
6 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสตง. [ 19 ม.ค. 2564 ]8
7 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสตง. [ 14 ม.ค. 2564 ]7
8 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]7
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]8
10 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 30 ต.ค. 2563 ]8
11 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]7
12 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 ต.ค. 2563 ]8
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 ต.ค. 2563 ]7
14 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 28 เม.ย. 2563 ]9
15 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสอบถามการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ที่ QR CODE งานจัดเก็บภาษี อบต.นาโสม [ 22 เม.ย. 2563 ]8
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำตำบลนาโสม [ 27 ม.ค. 2563 ]9
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]7