องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 13 พ.ค. 2564 ]24
2 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 13 พ.ค. 2564 ]24
3 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 13 พ.ค. 2564 ]24
4 คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 13 พ.ค. 2564 ]23
5 คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้้าง [ 13 พ.ค. 2564 ]23
6 คู่มือภาษีป้าย [ 13 พ.ค. 2564 ]22
7 วิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จ เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง [ 13 พ.ค. 2564 ]25
8 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้อง [ 13 พ.ค. 2564 ]23