องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 29 เม.ย. 2565 ]94
2 คู่มือปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 28 เม.ย. 2565 ]89
3 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 28 เม.ย. 2565 ]92
4 คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 27 เม.ย. 2565 ]88
5 คู่มือการปฏิบัติงานระบบแท่ง อบต.นาโสม [ 27 เม.ย. 2565 ]87
6 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.นาโสม [ 27 เม.ย. 2565 ]88
7 คู่มือประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 27 เม.ย. 2565 ]91
8 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 27 เม.ย. 2565 ]88
9 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อกาารเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 27 เม.ย. 2565 ]90
10 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 13 พ.ค. 2564 ]188
11 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 13 พ.ค. 2564 ]185
12 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 13 พ.ค. 2564 ]177
13 คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 13 พ.ค. 2564 ]180
14 คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้้าง [ 13 พ.ค. 2564 ]181
15 คู่มือภาษีป้าย [ 13 พ.ค. 2564 ]196
16 วิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จ เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง [ 13 พ.ค. 2564 ]187
17 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้อง [ 13 พ.ค. 2564 ]180