องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ