องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]2
2 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 13 พ.ค. 2564 ]35
3 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 ก.พ. 2564 ]26
4 หน้าที่และความรับผิดชอบ [ 22 ก.พ. 2564 ]25
5 กิจวัตรประจำวันและการเรียน [ 22 ก.พ. 2564 ]25