องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจ้งหวัดลพบุรี [ 26 เม.ย. 2565 ]127
2 โครงสร้างรวมและอำนาจหน้าที่ [ 26 เม.ย. 2565 ]124
3 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 [ 21 เม.ย. 2564 ]192
4 อำนาจหน้าที่ อบต.นาโสม [ 22 ก.พ. 2564 ]201