องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 [ 21 เม.ย. 2564 ]3
2 อำนาจหน้าที่ อบต.นาโสม [ 22 ก.พ. 2564 ]4