องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ [ 15 มิ.ย. 2564 ]3
2 ภาษีบำรุงท้องที่(ยกเลิกโดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) [ 23 ก.พ. 2564 ]3
3 ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 23 ก.พ. 2564 ]513
4 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]3
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี [ 29 ธ.ค. 2563 ]3
6 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]3
7 รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 27 พ.ย. 2563 ]3
8 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส1 ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]3
9 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ ด ส 3 ประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]3
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]3
11 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]3
12 กำหนดระยะเวลาการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 พ.ย. 2562 ]3
13 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]3