องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาษีบำรุงท้องที่(ยกเลิกโดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) [ 23 ก.พ. 2564 ]7
2 ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 23 ก.พ. 2564 ]7
3 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]9
4 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]8
5 รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 27 พ.ย. 2563 ]9
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]9
7 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]9
8 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]7