องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

    เอกสารประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง