องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง