องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง 3251 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]3
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมิ.ย.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) [ 10 มิ.ย. 2564 ]3
 
หน้า 1|2|3