องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 19 มกราคม 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]22
2 สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]24
3 สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 20 เมษายน 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]24
4 ประกาศกำหนดสมัยประชุทสามัญ ประจำปี 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]25
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]24
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]24
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]23
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]25
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]23
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]23
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]24
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]23
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]26
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]26
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]23
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]24
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]25
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปีพ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]25
19 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ [ 27 เม.ย. 2564 ]26