องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที1 ครั้งที่ 1/2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]36
2 รายงานการประชุมสภา อบต.นาโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]32
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก วันที่ 28 ธันวาคม 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]33
4 สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 19 มกราคม 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]129
5 สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]125
6 สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 20 เมษายน 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]132
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุทสามัญ ประจำปี 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]131
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]127
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]130
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]126
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]128
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]124
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]126
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]124
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]128
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]125
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]125
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]124
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]124
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]133
 
หน้า 1|2