องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา อบต.นาโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 มกราคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา อบต.นาโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 มกราคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ