องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 20 เมษายน 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 20 เมษายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ