องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 19 มกราคม 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 19 มกราคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ