องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานข้อมูลสถิติผู้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติประชาชนผู้มาติดต่อ เรื่อง แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( รอบ 6 เดือน ) [ 13 พ.ค. 2564 ]24
2 ข้อมูลสถิติประชาชนผู้มาติดต่อ เรื่อง แจ้งซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( รอบ 6 เดือน ) [ 13 พ.ค. 2564 ]27
3 ข้อมูลสถิติประชาชนผู้มาติดต่อ เรื่อง แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( รอบ 6 เดือน ) [ 13 พ.ค. 2564 ]26
4 ข้อมูลสถิติประชาชนผู้มาติดต่อ เรื่อง ชำระเสียภาษี ( งานบริการจัดเก็บภาษี ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( รอบ 6 เดือน ) [ 13 พ.ค. 2564 ]26
5 ข้อมูลสถิติประชาชนผู้มาติดต่อ เรื่อง ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( รอบ 6 เดือน ) [ 13 พ.ค. 2564 ]25