องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานข้อมูลสถิติผู้บริการ


ข้อมูลสถิติประชาชนผู้มาติดต่อ เรื่อง ชำระเสียภาษี ( งานบริการจัดเก็บภาษี ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( รอบ 6 เดือน )

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อมูลสถิติประชาชนผู้มาติดต่อ เรื่อง ชำระเสียภาษี ( งานบริการจัดเก็บภาษี ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( รอบ 6 เดือน )
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ