องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง