องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการคลัง


คู่มือการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง