องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่4) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่4) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง