องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง