องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ


ข้อบัญญัติ อบต.นาโสม เรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติ อบต.นาโสม เรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ