องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 )

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 )
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง