องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง