องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที1 ครั้งที่ 1/2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที1 ครั้งที่ 1/2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ