องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการคลัง


การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในอบต.นาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในอบต.นาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง