องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 2564 ตั้งแต่ ต.ค. 63- มิ.ย.64_

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 2564 ตั้งแต่ ต.ค. 63- มิ.ย.64_
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง