องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ