องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ


ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ