องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564-2556

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564-2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ