องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ