องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ