องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ