องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ. ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ. ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-เดือนมีนาคม พ.ศ.2561    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ. ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ