องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจังหวัดลพบุรี การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 13 พ.ค. 2564 ]3
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดิอน พ.ศ.2558 [ 13 พ.ค. 2564 ]3
3 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดิอน พ.ศ.2558 ก กลาง [ 13 พ.ค. 2564 ]4
4 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการวิธีการผลการประเมินการฎิบัติงาน พ.ศ.2558 [ 13 พ.ค. 2564 ]3
5 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการประเมินของพนักงานส่วนตำบล [ 13 พ.ค. 2564 ]3