องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ita)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ita) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]14
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]21
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( รอบที่ 1 ) [ 13 พ.ค. 2564 ]22
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ita) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]21