องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 13 พ.ค. 2564 ]24
2 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 13 พ.ค. 2564 ]23
3 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 13 พ.ค. 2564 ]22
4 เจตจำนงสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 13 พ.ค. 2564 ]21
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมอบต.นาโสม สุจริต โปร่งใส อบต.นาโสมใสสะอาด [ 26 ม.ค. 2564 ]24
6 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 26 ม.ค. 2564 ]23
7 ประกาศเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาปี 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]23
8 ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของอบต. นาโสม [ 26 ก.ค. 2562 ]25
9 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสอบต. นาโสม [ 26 ก.ค. 2562 ]24
10 ุประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของอบต นาโสม [ 15 มี.ค. 2560 ]25