องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 28 เม.ย. 2564 ]27
2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]27
3 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]26
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปีที่ 7 [ 10 พ.ย. 2563 ]26
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]27
6 รายงานผลการติดตามผลและประเมิ ณ ผลงานประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 28 พ.ย. 2562 ]28
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีที่ 6 [ 12 พ.ย. 2562 ]26
8 รายงานผลการติดตามผลและประเมิ ณ ผลงานประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 31 ต.ค. 2562 ]28
9 ภาพกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานนายก 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]28
10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย [ 31 ต.ค. 2561 ]28