องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
คำร้องแจ้งประปาและไฟฟ้า
 
 

กรุณาใส่ให้ครบตามที่เครื่องหมาย
* ระบ
รายละเอียด
*
ชื่อผู้ติดต่อ
*
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
*
โทรศัพท์