องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฎิบัติการรักษาให้คสามช่วยเหลือและเยียวยาผู้ติดเชื้อประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (การจัดตั้งศูนย์พักคอย)


นายสมทรง ช้างชนะ นายกอบต.นาโสม จัดเตรียมสถานที่รับรองประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโสม ที่ได้รับการติดเชื้อจากโรคโคโรนา 2019 ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฎิบัติการรักษาให้คสามช่วยเหลือและเยียวยาผู้ติดเชื้อประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (การจัดตั้งศูนย์พักคอย)

2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-12
2022-03-11
2021-09-16
2021-07-01
2021-07-01
2021-06-18