องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


กิจกรรม 5 ส. ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม


วันที่ 11 มีนาคม 2565 นำโดย นายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม พร้อมคณะบริหาร ท่านปลัด และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-12
2022-03-11
2021-09-16
2021-07-01
2021-07-01
2021-06-18