องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล ให้กับชาวบ้านตำบลนาโสม ที่ได้จากการรับมอบมาจาก อบจ.ลพบุรี ( ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ร่วมแรง ร่วมใจ ป้องกันโควิด - 19 ) smiley
2021-06-18
2021-06-04
2021-05-31
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-13
2021-05-13
2021-05-13
2021-03-17
2021-03-12