วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
จ้างทำกันชนลากพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างทำรถพ่วงลากจูงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำบริเวณเลียบคลองส่งน้ำฝายตาก้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระ ตามสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง