วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลจุดตัดทางรถไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างทำการวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย ๗๔๐ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ปรปา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง