เอกสารแผนอัตรากำลัง 3 ปี

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu103:DataDetail1

1.ปก  แผนอัตรากำลัง <download>

2.คำนำ <download>

3.สารบัญ <download>

4.หลักการและเหตุผล แผนอัตรากำลัง อบต.นาโสม <download>

5. ข้อ 9 ภาระค่าใช้จ่าย อบต.นาโสม 2561 2563 <download>

6. ข้อ 10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ <download>

7. ข้อ 11. บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง อบต.นาโสม <download>

8.ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61 - 63 ณ 19 ต.ค.60 <download>

9.ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการอบต.นาโสม <download>

10.คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตามโครงสร <download>

11. ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ฉบับ <download>

12. แนบท้ายประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 256 <download>

 

>> ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด <<