ข้อบัญญัติ

    ข้อเสนอขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม     

       

ใหม่ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 

รายละเอียดข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2563

              ใหม่ ประกาศการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 

 

           ประกาศการใช้งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมา

 รายงานลิขสิทธิ์รายรับประจำปีงบประมาณ 2562

          รายงานรายละเอียดมาเลเซียรายรับประจำปีงบประมาณ 2562

       รายงานรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562

         รายงานรายละเอียดมาเลเซียรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

          ข้อเขียนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

 

     บประมาณรายจ่ายทั่วไปการหัวเรื่อง: การการการการหัวเรื่อง: การการการหัวเรื่อง: การการหัวเรื่อง: การหัวเรื่อง: การปี 57

     งบประมาณรายจ่ายทั่วไปปี 58