ติดต่อเรา

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu103:DataDetail1

:: ติดต่อเรา ::


 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

หมู่ที่ 1  ตำบลนาโสม  อำเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี

 โทรศัพท์/โทรสาร  036 - 776008  


:: แผนที่เส้นทาง ::